>

Denboraren Bankua: esperientziak trukatuz, elkartasuna erakutsiz

Gizarte komunitarioa indarberritzea garrantzitsua da denboraren bankuko sustatzaileentzat eta egun, hamaika ekimen dituzte martxan pertsonek zerbitzuak eta esperientziak trukatu ditzaten. Web gunean (bdtbilbao.org) zerbitzu mota desberdinak bildu dituzte. Batzuetan dirua ez da trukerako txanpon aproposena. Antzinan gi­zakiak denborarekin eta zerbitzuen elkar-trukearekin jokatzen zuen eta esperientziak partekatzeko abaguneak sortzen ziren. Monetak agertu eta eskemak goitik behera aldatu ziren orduan, baina badira ezpiritu hau bizirik mantendu nahi dutenak, zerbitzuen hartu-eman horretan sinesten dutenak.

 

Konekta Teknologia Komu­nitarioak eta Aldauri Fundazioak indarrak batu dituzte Bilboko Auzo Altuen Denboraren Ban­kua sortzeko. Baina zertan datza? Denbora neurtu baten bidez zerbitzu oso desberdinen elkar-trukean oinarritzen da. Horrela, auzune eta leku pobretuetan teknologia berrietara ailegatzeko modurik ez duten pertsonentzat formakuntza eta ikastaroen antolamendua bezalako ekimenak garatzen dituzte.
Auzoetan gizarte garapena piztea izan da xedea hasieratik. “Integrazioa, hizkuntza, kontaktu errealak, elkar ezagu­tzeko aukera, informaltasuna... balore asko lan­tzen ditugu”, adierazi du Ar­turo Izarzelaiak, Alda­uri Fun­dazioko presidenteak.
Jendea kon­taktu errealean ­ipintzea da Bankuaren helburuetako bat; xede hau garrantzitsua da auzokideek elkarren berri izan dezaten.
Denboraren Bankua Maria­ren Bihotza plazan, San Fran­tsizko kalean, ditu instalazioak. Bertan, etnia eta herrialde askotako per­tsonak elkarbizi dira eta horrek ­aniztasunerako aukera ­ematen du; eta horrekin batera, ­ezagutza hain desberdin horiek partekatzeko. Izarzelaiak azaldu duenez, auzo honetan sare-soziala in­dar­tzea da xedeetako bat; horrela, jubilatuen edo emakumeen elkarteekin ere aritzen dira elkarlanean.
2008ko abenduaz geroztik bankua martxan dago. Ugariak ­izan dira ekimen honi esker trukatu diren zerbitzu eta esperien­tziak eta egun, hazkundeko izaera mantendu eta 358 parte hartzaile ditu Denboraren Bankuak. Parte-hartzen duten pertsonen profila antzekoa izan ohi da. Orotara, %53 emakumeak dira eta guztira, erabiltzaile gehienek 26 eta 45 urte bitartean dituzte. Jatorriari dagokionez, asko eta asko Euskal Herrikoak dira, baina kanpotik ­etorritakoek borondatea eta gogoak ere aurkezten dituzte. Ha­lere, Bankuan parte hartzeko ­adin nagusitasuna beharrezkoa da.
“Esperientziarik politena euskaldunak beste tokitako pertsonekin egiten dituzten trukeak somatzea da; hortik harremanak ­eta laguntzak sortzen dira”, azaldu du Aitor Blazquez Denboraren Ban­kuko langileak.
San Frantzisko auzoak mota honetako proiektua garatzeko aukera ona izan zen. Kale horietan zehar munduko toki askotako pertsonak aurkitzen dira; baina sustatzaileek azaldu zutenez, bidea ez da erraza izan. “Ilusioa ­ikusten dugu, gustora ­ateratzen den jendea. Hainbeste arazo dituzten auzoetan, askotan, beldurrez egiten dira gauzak. Beti beldur hori badago, baina azkenean, egia esan, esperientziak ­onak izaten dira. Batzuetan beldurrak aurreiritzien ondorioak ­izaten direlako”, gaineratu du Izarzelaiak.
Klaseak, hizkuntzak (gaztelera gehiengo kasuetan, baina, euskara ere eskatzen dute noizbait) dira batez ere eskatzen direnak; ­izan ere, integraziorako hizkun­tza ezagutu behar da halabeharrez. Gauzak horrela, formakun­tza eskaintzen dute, oinarrizko informatika formakuntza, adibidez. Gainera, eskaria baldin badago, ikastaroak antolatzen dituzte. “Mendira joan, bizikletaz ibili, patinak jantzi eta buelta bat ­eman... aukera asko sortzen dira hemen”, azaldu du Aitor Blaz­quezek. Abagunea zabala da. Web gunean ikus daitekeenez, aisialdirako eskaintza asko biltzen dituzte Denboraren Bankuan. Esate­rako, gastronomiaren inguruko hartu-emanak pisu handia dauka.
Gainera, edonork parte har dezake. “Badago kontrol minimo bat, norbaitek zalatzen badu interbentzio txar bat egon dela, orduan esku hartzen dugu; baina, normalean, ez dira horrelako ­egoerak suertatzen”, gaineratu du Blazquezek. Solidaritatea, inklusioa, zorroztasuna, ekonomia alternatiboa, erantzukizuna, gardentasuna, koherentzia edo aniztasuna dira Fundazioak defenda­tzen dituen balioetako batzuk.
Bankuak hain harrera ona ­izaten ari du non duela bi urte jardunaldiak abiarazi zituzten ­eta, jada, esperientzia anitz trukatzeko eremu bihurtu egin dira.
plan estrategikoa. Aldauri Fun­dazioak 2011-2014rako Plan Es­trategiko bat garatu berri du. Urte hauetan zehar misio zeha­tzak izango ditu; esaterako, ingurunea aldatzea eta Bilbo Za­harra, San Frantzisko eta Za­ba­la auzoetako pertsonen bizi bal­dintzak hobe­tzea. Eta horreta­rako, gizarte eta lanbide txer­ta­ketak, ekono­mia solida­rioaren susta­pena eta gi­zar­te komu­ni­ta­rioa indarbe­rritzea bultza­tu­ko dira.
Beste alde batetik, nortasun komunitario berria eta positiboa eraikitzeko proiektuen eta espazioen bultzatzailea bihurtu nahi du eta hau lortzeko, antolamendu ganorazko, eraginkor eta sendoa hartuko ditu, adibidez, abiapuntutzat.

 

Iturria: lanabesa

 

Baserri Bizia 40


Baserri Biziaren albisteak jaso nahi badituzu zure helbide elektronikoan, bidali hurrengo datuak

Bannerra

Lo más leido

BIDEOA

Twitter icon

@baserribizia

Loading..